Pouk v baletni šoli je v prvi vrsti vzgoja, sistematično zasnovano delo s telesom in umom, navajanje na cenjenje in razumevanje estetike gibanja, glasbe in umetnosti nasploh.

Z vstopom v baletno šolo se otrok vključi v ozko usmerjeno izobraževanje, ki pa na odraščajoče posameznike vpliva večplastno in zelo široko.

Osredotočam se na nižjo baletno šolo, kamor se otroci lahko vpišejo priporočeno z devetimi leti. Poteka nekako vzporedno z osnovnošolskim izobraževanjem, pouk pa se izvaja postopoma od 1. do 6. razreda. Mlajši otroci (od 6. do 9. leta starosti) pa se lahko izobražujejo v programu plesne pripravnice, ki je zasnovan kot nek uvod, predpriprava na nadalnje izobraževanje v baletni šoli.

Po končanem 6. razredu baletne šole pa se tisti, ki opravijo sprejemni preizkus, vpišejo v srednjo baletno šolo, kjer se že izobražujejo za poklic baletni plesalec oziroma plesalka. Selekcija za vpis v srednjo šolo je bistvenega pomena in mest je zelo malo. Zahteva se določena raven tehničnega predznanja, predvsem pa se iščejo primerne telesne predispozicije, umetniška senzibilnost, prirojena estetika gibanja in odrska karizma.

V nižji baletni šoli smo pedagogi tako postavljeni v dvojno vlogo, saj plesalcev (še) ne vzgajamo zgolj za poklic, kljub temu pa mora nižja šola postaviti zelo pomembne temelje za nadaljnji razvoj oziroma  šolanje. Hkrati pa spoznavamo različne otroke, jim odpiramo vrata v svet umetnosti, vzgajamo prihodnje rodove ljubiteljev kulture, obiskovalce predstav, ustvarjalce na raznih področjih, odgovorne in široko izobražene posameznike.

Kljub temu, pa je učenje zelo natančno določeno, sistematično in strukturirano. Pomembno sooblikuje otrokov značaj, njegovo samozavest in nenazadnje tudi fizionomijo.

Psihofizične predispozicije, ki pomembno vplivajo na baletno šolanje so:

  • telesni proporci (sorazmerno telo, dolge mišice, majhna glava…)
  • elastičnost mišic in gibljivost v sklepih
  • gibljivost stopal in stopalni lok
  • zunanji izgled (obraz, karizma…)
  • muzikaličnost
  • samodisciplina
  • vztrajnost
  • dodana vrednost

Z dodano vrednostjo mislim predvsem to, da je v mladostniku (kasneje plesalcu) tisto nekaj, kar ga v množici naredi izstopajočega. To je lahko karkoli in menim, da je ravno to tisto, kar je najbolj pomembno. Idealnih teles skoraj ni in balet je odrska umetnost, kjer se plesalci razgalijo v vsej svoji veličini in ravno ta osebni žar, ta drugačnost je lahko vir neznatne odrske prezence. Idealne telesne predispozicije namreč niso čisto vse in le s trdim delom in veliko mero ljubezni je moč uspeti v tem poklicu.

Z učenjem baleta otroci razvijajo svoje psiho-fizične zmožnosti. Učijo se discipline in reda )tako navznoter kot tudi navzven), sodelovanja v skupini in samostojnega dela ter razvijajo svoj potencial na mnogoterih področjih. Nenazadnje, poznavanje glasbe in uživanje v njej, odnos do lastnega ustvarjanja in ustvarjanja drugih, psiho-fizična vzdržljivost, telesna eleganca, širina uma, svetovljanstvo, kulturna razgledanost, obvladanje nastopanja in cenjenje umetnosti so le nekatere prednosti baletnega šolanja.