O PROGRAMU
V letih poučevanja baleta sem spoznala, da delo z različnimi starostnimi skupinam zahteva, ne le prilagojeno težavnost korakov, ampak predvsem drugačen pristop.

Menim, da klasičnega baleta na predšolski stopnji ni smiselno poučevati. Tako sem razvila svoj program in način poučevanja, ki na tej stopnji otroškega razvoja celostno obravnava otrokovo željo po plesu in gibanju, ustvarjanju, petju in nenazadnje, po spontani igri.

Program preko različnih umetniških praks in pedagoških procesov, gradi temelj za otrokovo kasnejše udejstvovanje na področju baleta oz. plesa, glasbe ali drugačnega ustvarjanja. Hkrati pa vpliva tudi na razvoj bistvenih motoričnih sposobnosti, uči koordinacije v prostoru, obravnava človeško telo in njegove zmogljivosti. Z usmerjenim poslušanjem pa mestoma stremi k disciplini, doslednosti in privajanju na pouk.
Ura je premišljeno zasnovana in strukturirana tako, da spodbuja otrokovo lastno ustvarjalnost in čuječnost. Preko igre tako otrok razvija svoje sposobnosti in se uči dosledno slediti navodilom.
Skupine so majhne, saj to omogoča individualen pristop v obravnavi otrok. Tudi vpeljevanje različnih novosti je lažje in bolj učinkovito.

Pouk je prilagojen otrokom, ki še ne zmorejo slediti zapletenim baletnim korakom in baletnemu redu. Spodbuja pa ljubezen do plesa in ustvarjanja. Obravnava osnovne principe, kot so pravilna postavitev telesa, baletne drže, pozicije… itd.
Pojavljajo se pojmi kot so ritem, prostor… Glasba je pestra, predvsem klasična, hkratki pa spoznavamo tudi različne glasbe sveta, vokalno glasbo, tleskamo, pojemo, ploskamo, topotamo… Uporabljamo različne inštrumente (zvončke, tamburin, bobenčke, ropotulje…).
Poudarek je na ustvarjanju kratki plesnih koreografij, lastnih in vodenih. S tem tudi urimo telesni spomin in motoriko.

STAROSTNE SKUPINE
Program je namenjen otrokom v predšolskem obdobju.
1. starostna skupina od 3–4 let
2. starostna skupina 5–6 let
Skupine so lahko tudi kombinirane.

KJE
Poučujem v zaključenih skupinah v vrtcih, vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih ustanovah

MALI BALET
Zavod za vzgojo in izobraževanje na področju plesa, glasbe in baleta
Na Herši 9, 1000 Ljubljana
Matična št.: 8300453000
Davčna št.: 32142382
Transakcijski račun:61000-0020481024 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana)