4

Menim, da je medsebojno povezovanje različnih ustvarjalnih področij za otroke zelo koristno. Popelje jih v vzporedne svetove, kjer se razvijajo in učijo vsakič z drugega zornega kota. To vodi k celostnemu razvoju in tudi spodbuja radovednost.

Ples in glasba sta ves čas v tesni povezavi. Vendar je kljub temu zelo pomembno včasih prisluhniti tudi tišini in vedno skrbno izbirati glasbo za pouk. Ta naj vedno pripomore k razumevanju plesnih zakonitosti in odraža karakter posameznega koraka.

V predpripravnici (4 – 6 let) in pripravnici baleta (6 – 8 let) z učenci veliko ploskamo, tleskamo, topotamo in se tudi tako spoznavamo z ritmom. Prav tako pa spodbujam tudi igranje na različne inštrumente, kot so tamburini, bobenčki, zvončki, triangli, ropotulje idr.

Danes pa predstavljam malo drugačno, ampak zelo zabavno vajo, oziroma igro.

To, da z barvico ustvarimo risbo razumemo vsi, odrasli in otroci. Za slednje je želja po ustvarjanju popolnoma naravna, prihaja iz njihovih notranjih vzgibov. Radi to počnejo in v tem uživajo. To velja za redke odrasle. Zakaj?

Če odrasli te otroške želje in sposobnosti ne spodbujamo in negujemo skupaj z njimi, se ta pri večini v zgodnjem najstništvu  izgubi. Šole v svoji strukturi žal namenjajo temu bistveno premalo časa in pozornosti. Ne spodbujajo individualnosti, niti ustvarjalnosti v širšem smislu, pa naj bo to v mišljenju ali pa na področjih kot so glasba, umetnost, ples…

Iz izkušenj lahko povem, da otroci po desetem letu enostavno ne zmorejo več prosto in samostojno ustvarjati z gibi in plesom. Razvijejo namreč strah pred neuspehom, občutek da ne znajo, da niso dovolj dobri in celo mislijo, da je to nekoristno. Kadar se vseeno spopadejo z izzivom in se lotijo ustvarjanja, pričnejo poslušati svoje želje in vzgibe, v tem zelo uživajo… Zato sama to vedno zelo zavestno obravnavam v svojem učnem načrtu.

Ples je v svojem bistvu pravzaprav ustvarjalni proces. Tudi, kadar poustvarjamo že narejene koreografije. Vrhunskost pa je tako kot drugje, posledica ogromno vaj, kritičnega pogleda nase in druge, talenta, odrekanj in pri baletu tudi fizične kondicije in napora.

plesem-ustvarjam-02Torej, otrokom povem, da bomo risali ob poslušanju glasbe. Z barvicami bomo nato ustvarili linije, obrise, torej gibanje, ki ga občutimo ob poslušanju določene glasbe. Zaznati bomo poskušali različne dimenzije in kvalitete giba

plesem-ustvarjam-01

  1. na listu papirja z barvico
  2. s plesom in gibi v baletni dvorani

Ob poslušanju glasbe otroci začutijo njeno izrazno moč in jo tudi zabeležijo v risbi z barvico. Potem pa sami postanejo izrazno sredstvo z gibi svojega telesa.plesem-ustvarjam-03Vajo lahko izvajamo v sosledju na dve različni glasbi in s tem otrokom pomagamo, da res razumejo razlike.